TIN TUYỂN SINH

TIN TUYỂN SINH

                         

Học chứng chỉ Điện Công Nghiệp tại Hải Phòng

Điện được xếp vào một trong những nhân tố không thể thiếu của cuộc sống.Tuy nhiên không

Xem chi tiết
Đào tạo cấp chứng chỉ sửa chữa điện lạnh tại Hải Phòng,

Do nhận thấy sự quan tâm và tìm kiếm nhiều trên mạng về vấn đề học nghề thợ hàn

Xem chi tiết
Khoá học cấp chứng chỉ Kỹ Thuật Hàn

Do nhận thấy sự quan tâm và tìm kiếm nhiều trên mạng về vấn đề học nghề thợ hàn

Xem chi tiết
Đào tạo chứng chỉ lái xe nâng tại Hải Phòng

Trong những năm gần đây nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành xe nâng tăng cao

Xem chi tiết
Học lái máy xúc cấp chứng chỉ tại Hải Phòng

Trường Cao Đẳng Duyên Hải đào tạo cấp chứng chỉ lái máy xúc tại Hải Phòng với chi phí ưu đãi.

Xem chi tiết
Khoá học Nấu ăn chuyên nghiệp Tại Hải Phòng

Học món Việt cơ bản là chương trình đào tạo dành cho các bạn mới bắt đầu bước vào nghề bếp

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC  

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

Học chứng chỉ Điện Công Nghiệp tại Hải Phòng

Điện được xếp vào một trong những nhân tố không thể thiếu của cuộc sống.Tuy nhiên không

Xem chi tiết
Đào tạo cấp chứng chỉ sửa chữa điện lạnh tại Hải Phòng,

Do nhận thấy sự quan tâm và tìm kiếm nhiều trên mạng về vấn đề học nghề thợ hàn

Xem chi tiết
Khoá học cấp chứng chỉ Kỹ Thuật Hàn

Do nhận thấy sự quan tâm và tìm kiếm nhiều trên mạng về vấn đề học nghề thợ hàn

Xem chi tiết
Đào tạo chứng chỉ lái xe nâng tại Hải Phòng

Trong những năm gần đây nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành xe nâng tăng cao

Xem chi tiết
Học lái máy xúc cấp chứng chỉ tại Hải Phòng

Trường Cao Đẳng Duyên Hải đào tạo cấp chứng chỉ lái máy xúc tại Hải Phòng với chi phí ưu đãi.

Xem chi tiết
Khoá học Nấu ăn chuyên nghiệp Tại Hải Phòng

Học món Việt cơ bản là chương trình đào tạo dành cho các bạn mới bắt đầu bước vào nghề bếp

Xem chi tiết