TIN TUYỂN SINH

TIN TUYỂN SINH

                         

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HÀNG HẢI- LỚP HỌC SƠ CẤP BOONG

Đào tạo giấy tờ đủ bộ cho thuyền viên đi tàu. Lớp học giấy tờ hàng hải đi tàu nước ngoài, Trường đào

Xem chi tiết
Khoá đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng

Tuyển sinh khóa Kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, chứng chỉ kế toán trưởng. Chương trình học

Xem chi tiết
Học chứng chỉ Điện Công Nghiệp tại Hải Phòng

Học chứng chỉ điện công nghiệp tại Hải Phòng 0939393723, Địa chỉ học uy tín chất lượng, Giáo viên nhiệt tình, Cam kết

Xem chi tiết
Đào tạo cấp chứng chỉ điện lạnh tại Hải Phòng

Học nghề Sửa chữa Điện Lạnh tại Hải Phòng 0939393723 - Học nghề uy tín - Dạy nghề sửa chữa điện lạnh tại

Xem chi tiết
Khoá học cấp chứng chỉ Thợ Hàn Tại Hải Phòng

Khóa đào tạo dạy nghề Thợ Hàn tại Hải Phòng. Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Thợ Hàn. Đào tạo và cấp chứng

Xem chi tiết
Đào tạo chứng chỉ lái xe nâng tại Hải Phòng

Đào tạo chứng chỉ lái xe nâng tại Hải Phòng 0939393723, Chứng chỉ lái xe nâng cho học viên đã có tay nghề,

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC  

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HÀNG HẢI- LỚP HỌC SƠ CẤP BOONG

Đào tạo giấy tờ đủ bộ cho thuyền viên đi tàu. Lớp học giấy tờ hàng hải đi tàu nước ngoài, Trường đào

Xem chi tiết
Khoá đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng

Tuyển sinh khóa Kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, chứng chỉ kế toán trưởng. Chương trình học

Xem chi tiết
Học chứng chỉ Điện Công Nghiệp tại Hải Phòng

Học chứng chỉ điện công nghiệp tại Hải Phòng 0939393723, Địa chỉ học uy tín chất lượng, Giáo viên nhiệt tình, Cam kết

Xem chi tiết
Đào tạo cấp chứng chỉ điện lạnh tại Hải Phòng

Học nghề Sửa chữa Điện Lạnh tại Hải Phòng 0939393723 - Học nghề uy tín - Dạy nghề sửa chữa điện lạnh tại

Xem chi tiết
Khoá học cấp chứng chỉ Thợ Hàn Tại Hải Phòng

Khóa đào tạo dạy nghề Thợ Hàn tại Hải Phòng. Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Thợ Hàn. Đào tạo và cấp chứng

Xem chi tiết
Đào tạo chứng chỉ lái xe nâng tại Hải Phòng

Đào tạo chứng chỉ lái xe nâng tại Hải Phòng 0939393723, Chứng chỉ lái xe nâng cho học viên đã có tay nghề,

Xem chi tiết